આંખો બંધ કરીને મને યાદ કર, હું ત્યાંજ છું,

તારીખ: ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ તુ આંખો બંધ કરીને મને યાદ કર, હું ત્યાંજ છું, એક ઉંડા સ્વપનમાં મને શોધ, હું ત્યાંજ છું. વરસાદની આ મહેક ને એકજ શ્વાસમાં ભરી, વરસતા…

આ જ બધુ વિચારી ક્યારેક મારી આંખો આંસુની ધાર કરે છે.

Date: 9th September 201 જીંદગી ના પંદર વર્ષ જીવ્યા પછી...! પહેલો પ્રેમ કર્યા પછી...! એ પ્રેમમાં પણ ભુલ કર્યા પછી...! એટલે કે હું અણસમજ છુ એનો પુરાવો આપ્યા પછી...! મારે…

પેન્સીલ થી લખાણ લખેલી ૨૦૦૦ ની નોટ.

તારીખ : ૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૧૭ કેમ છો??? હમણાથી આપણા બ્લોગમાં બહુ ગંભીર વાતો થઇ રહી છે ત્યારે મને આજે એક હાસ્ય પ્રસંગ કહેવાની ઇચ્છા થાય છે. હમણા સોમવતી અમાસ પર…

ચાખેલા બોરનો પ્રેમ પણ મને ચાલશે

Date: 22nd August 2017 પંચતારક હોટલનું જમણ નહીં હોય, તો પણ ચાલશે, શબરીની માફક ચાખેલા બોરનો પ્રેમ પણ મને ચાલશે. એરકંડીશનર કે પંખા નહીં હોય, તો નહીં લાગે કોઇ અછત,…