સેક્સ ચેટ વિથ પપ્પુ એન્ડ પાપા – અ વેબ સીરીજ બાઇ આશીશ પાટીલ

તારીખ: ૨ જુન, ૨૦૧૭ કહેવાય છે ને કે, ગમે તેટલા આગળ જાવ પણ પોતાનું પાસ્ટ ક્યારે પણ ના ભુલવું. એમ મારી પણ માત્રુભારતી માં એક બુક પબ્લીશ થયા પછીં મારે…

Logic must be Emotional and Emotion must be Logical….

Date: 9th April, 2017 Place: Wadhawan શિર્ષક જોઈને કદાચ કાંટાળાજનક લાગે પણ વાંચશો તો વિચાર મા જરૂર પડશો એ વાત ની ગેરેંટી આપું. 1986 મા બાશું ચેટરજી દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ…