લેખક ને આલેખતા લેખક નો એક સુંદર લેખ….

http://wp.me/p6chxj-iH 

બે મિનિટ કાઢી ને વાંચજો હો વાલીડાવ……

એક સુંંદર કાવ્ય

આજે નહીં તો કાલે એ સામે મળી જશે. આ તો સમય છે પળમાં એ પાછો ફરી જશે. મોટા થવાનો અર્થ નહીં પૂછવો પડે, ખુદના બધા ય રંગ જો કોઠે પડી જશે. વધઘટ થવાનું જે પળે સ્વીકારશો તમે, મનની કળાઓ સોળ સહજ નીખરી જશે. વાતો અને વિચારનો શું મોહ રાખવો? દર્પણની જેમ એક દી’ ઝાંખા થઈ […]

via સામે મળી જશે — ગુર્જર કાવ્ય ધારા…..આનંદનો પર્યાય

કેરિ ઓન કેસર

એક વાર વાંચજો અને ચાનસ મળે એટલી વાર જોજો……કેરી ઓન કેસર

Till the infinite...

Film: Carry on Kesar/કેરિ ઓન કેસર.
Directed by Vipul Mehta
Cast: Supriya Pathak, Darshan Jariwala, Avani Modi, Rittesh Mobh

ફિલમની શરુઆત પ્પ્પ્પ… પેરિસથી થાય છે, ને પછી વાયા અમદાવાદ, ડાયરેક જામખંભાળીયા. એક જવાન NRI છોકરી ડિઝાઇન શીખવાના નામે પટેલ-પટલાણીના ધેર પધારે. શ્યામજી પટેલ આમ મુછાળા મરદ, ઇસ્ત્રી કરેલા જભ્ભા નીચે ધોળું ધોતિયુ પે’રે ને માથે મજાની પાધડી, પણ પટલાણીનો અવાજ હાંભળે એટલે બધુજ પત્યુ! પટલાણી કેસરબેન એક સમયના એક નહી પણ બબ્બે વાર નેશનલ એવોર્ડ જીતેલા ડિઝાઇનર. પેરિસમાં ડિઝાઇનરનું કામ કરતી છોકરીને આ પટલાણીની ડિઝાઇનમાં રસ, અને એથીય વધુ રસ પટલાણીમાં.

આ જવાન છોડી, આવી’તી પટલાણીની પાહેં ડિઝાઇનું શીખવા, પણ પછી પાચ દાયકા જીવી ચુકેલા આ પટેલ જોડાને ટેસ્ટટ્યુબ બેબીના રવાડે ચડાવી દેધા. લંડનમાં આઇ.વી.એફ ભણેલો ગાયનેક ડોક્ટર(ઓલો ઇન્ટેલિજન્ટ ડોબો !) બાપાને હાથપગ જોડી દેશમાં રે’વા-કામ કરવા આવ્યયો હોય, એની પાહેં સારવાર કરાવે. આમ આ બે જવાન જોડકા ને બે એનાથી બે ગણી ઉમરના જોડાની કહાની ચાલુ થાય.

ફિલમ પેટ…

View original post 133 more words

Me Vs WhatsApp

Hey Stop WhatsApp!!!!!!!!!!!!!!

Revolution

Its more than a 15 days since i have deleted my WhatsApp account and stop using it. I get response from few people which really make me wonder because they believe WhatsApp is something one can’t live without! I don’t have such feeling. I am quite happy instead. I have to admit that i really miss some of the pictures, videos, and messages, i received through it but most of the time i receive junks so it would be better to quit it.

Now the question is why i have done this? Answer is pretty simple, I am working in the area of big data privacy so i need take care of my privacy first. When i heard the news about new privacy policy of Facebook and WhatsApp to collect and merge data of both platform for better data analysis (for more details refer this post: https://brijeshbmehta.wordpress.com/2015/02/03/facebook-can-now-collect-and-share-more-of-your-data-than-ever-before-0/). I found it…

View original post 139 more words