વર્ષનો છેલ્લો દાડો.

Date : 19th Octobar 2017 દિવાળીની રાત અને આખુ આકાશ રંગબેરંગી દેખાતુ હતુ....ક્યાંક લાલ અને પીળા રંગના તીખારા હતા તો ક્યાંક લીલા અને જાંબલી....ક્યાંક સફેબ એલ.ઇ.ડી નો જગમગાટ હતો તો…

સેવા પરમો ધર્મ…

તારીખ: ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ "कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि" ।। સહુ ભક્તોને નવલા નોરતા ના જય અમ્બે... નવરાત્રી ચાલુ છે અને ગીતા ના શ્લોક લખુ…

પેન્સીલ થી લખાણ લખેલી ૨૦૦૦ ની નોટ.

તારીખ : ૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૧૭ કેમ છો??? હમણાથી આપણા બ્લોગમાં બહુ ગંભીર વાતો થઇ રહી છે ત્યારે મને આજે એક હાસ્ય પ્રસંગ કહેવાની ઇચ્છા થાય છે. હમણા સોમવતી અમાસ પર…

અણધાર્યો મેસેજ

તારીખ: ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭ રાતના ૧૨:૩૦ થયા હશે ને રાજકોટનો સત્યસાઇ રોડ માણસ ઝંખતો હતો, કુતરા ભસી રહ્યા હતા, પાન ના ગલ્લા વાળા પોલીસની બિકથી પોતાની દુકાનો બંધ કરી રહ્યા…