વર્ષનો છેલ્લો દાડો.

Date : 19th Octobar 2017 દિવાળીની રાત અને આખુ આકાશ રંગબેરંગી દેખાતુ હતુ....ક્યાંક લાલ અને પીળા રંગના તીખારા હતા તો ક્યાંક લીલા અને જાંબલી....ક્યાંક સફેબ એલ.ઇ.ડી નો જગમગાટ હતો તો ક્યાંક દિવડા ના પ્રકાશથી જાજરમાન ફળીયુ. આ બધી વસ્તુની વચ્ચે એક શાંત તળાવની પાળે બે મિત્રો બેઠા હતા. બન્ને આ વર્ષમાં ફક્ત બીજી વખતજ મળ્યા... Continue Reading →

Advertisements

અણધાર્યો મેસેજ

તારીખ: ૨૮ જુલાઇ ૨૦૧૭ રાતના ૧૨:૩૦ થયા હશે ને રાજકોટનો સત્યસાઇ રોડ માણસ ઝંખતો હતો, કુતરા ભસી રહ્યા હતા, પાન ના ગલ્લા વાળા પોલીસની બિકથી પોતાની દુકાનો બંધ કરી રહ્યા હતા. આ બધી બાબતથી અજાણ સત્યસાઇ રોડ પરની એક સોસાયટી ના પીજી માં રહેતો પ્રીત પોતાના બન્ને હાથની વચ્ચે કોફીનો કપ પકડીને કાન ના ભુંગળા... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: