જરૂર નથી પડતી…

તારીખ: ૧૪ ઑક્ટોબર ૨૦૧૭ ખુદની જોડે વાતો કરનારને, વાતુડિયા લોકોની જરૂર નથી પડતી; પાપોને સ્વીકારી લેનારને, ગંગાએ સ્નાન કરવાની જરૂર નથી પડતી. જાત ઘસીને ઉજળા થનારને, પફ-પાવડર કે મેક-અપની જરૂર…

આંખો બંધ કરીને મને યાદ કર, હું ત્યાંજ છું,

તારીખ: ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ તુ આંખો બંધ કરીને મને યાદ કર, હું ત્યાંજ છું, એક ઉંડા સ્વપનમાં મને શોધ, હું ત્યાંજ છું. વરસાદની આ મહેક ને એકજ શ્વાસમાં ભરી, વરસતા…

આ જ બધુ વિચારી ક્યારેક મારી આંખો આંસુની ધાર કરે છે.

Date: 9th September 201 જીંદગી ના પંદર વર્ષ જીવ્યા પછી...! પહેલો પ્રેમ કર્યા પછી...! એ પ્રેમમાં પણ ભુલ કર્યા પછી...! એટલે કે હું અણસમજ છુ એનો પુરાવો આપ્યા પછી...! મારે…

ચાખેલા બોરનો પ્રેમ પણ મને ચાલશે

Date: 22nd August 2017 પંચતારક હોટલનું જમણ નહીં હોય, તો પણ ચાલશે, શબરીની માફક ચાખેલા બોરનો પ્રેમ પણ મને ચાલશે. એરકંડીશનર કે પંખા નહીં હોય, તો નહીં લાગે કોઇ અછત,…